Информация об обработке персональных данных

Auto müük ja müügijärgse teeninduse pakkumine

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Auto müük ja müügijärgse teeninduse pakkumine

AUTO MÜÜGI TEOSTAMINE

Töötlemise otstarve:
Auto müügi teostamine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid kõigis sammudes, mis on vajalikud, et te saaksite osta ühe meie auto, st. teie tulevase auto tellimuse koostamiseks ning järgnevaks ostulepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, sealhulgas arve koostamiseks ja teie auto hilisemaks üleandmiseks meie äripartneri ruumides.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, tehingute andmed ja toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast lepingu sõlmimist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

RAHALISE HÜVE PAKKUMINE

Töötlemise otstarve:
Rahalise hüve pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid otstarbega paigutada teid ühte niinimetatud sihtrühma, mille alusel te võite saada, koos teie poolt valitud jaotusvõrgu liikmega, rahalist hüve oma auto ostmisel. See ei sisalda puuetega inimeste registreerimiskaartide valguskoopiate tegemist.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kirjeldavad andmed, tehingute andmed ja toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast lepingu sõlmimist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, asutus, mis kontrollib raha õiget kasutamist ŠKODA AUTO äripartnerite poolt. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

RAHALISE HÜVE PAKKUMINE PUUDEGA INIMESE REGISTREERIMISKAARDI OMANIKELE

Töötlemise otstarve:
Rahalise hüve pakkumine puudega inimese registreerimiskaardi omanikele.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Rahalise hüve pakkumisel puuetega inimeste sihtrühma liikmele me skannime ja töötleme teie puudega inimese registreerimiskaarti, mille alusel teie ja teie poolt valitud jaotusvõrgu liige saate auto ostmisel rahalisi hüvesid.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel teie isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
ID-kaardi või muu avaliku dokumendi koopiad.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
Kuni nõusoleku tühistamiseni.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

TELLIMUSE TÄITMINE ŠKODA AUTO HOOLDUSES

Töötlemise otstarve:
Tellimuse täitmine ŠKODA AUTO hoolduses.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Juhul, kui te soovite kasutada teenusi meie ŠKODA AUTO hoolduses, kasutame teie isikuandmeid, eriti teie külastuse reserveerimisel, töökäsu väljaandmisel või vastavalt olukorrale võimalikul teie poole pöördumisel tellimuse asjus ja arve koostamisel, sealhulgas võimalikul kindlustusjuhtumi käsitlemisel kindlustusfirmaga.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast teenuse tellimuse lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Kindlustusfirma. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

TEENUSE TELLIMISE LEPINGU ALLKIRJASTAMINE BIOMEETRILISE ALLKIRJAGA

Töötlemise otstarve:
Teenuse tellimise lepingu allkirjastamine biomeetrilise allkirjaga.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Juhul, kui te soovite kasutada teenusi meie ŠKODA AUTO hoolduses, kasutame teie isikuandmeid teiega teenuse tellimise lepingu sõlmimiseks meie ŠKODA AUTO hoolduses teie (niinimetatud) dünaamilise allkirja abil.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel teie isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Biomeetrilised andmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast teenuse tellimuse lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSE TAGAMINE JA PAKKUMINE

Töötlemise otstarve:
Müügijärgse teeninduse tagamine ja pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid otstarbega sõlmida müügijärgse teeninduse leping, mille suhtes te ilmutasite huvi, ning vastava teenuse pakkumiseks. See hõlmab ettemakstud hooldust, laiendatud garantiid ja abiteenusi.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast lepingu lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, infotelefon, ŠkoFIN s.r.o. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KLIENDIRAHULOLU KÜSITLUS

Töötlemise otstarve:
Kliendirahulolu küsitlus

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid, et teada saada teie arvamust kogu ŠKODA AUTO jaotusvõrgus pakutavate toodete ja teenuste kohta. Isikuandmeid edastatakse firmadele, kes viivad meie jaoks läbi küsitlust teie rahulolu kohta. Juhul, kui avastatakse teie rahulolematus, saame kasutada teie isikuandmeid parandusmeetmete rakendamiseks (sealhulgas juhtumi üleandmist jaotusvõrgu asjassepuutuvale liikmele).

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. Me soovime pidevalt täiustada oma tooteid ja teenusi, nii et meie kliendid oleksid nendega rahul.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
2 aastat pärast teenuse pakkumist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, teabeagentuurid, rahuloluküsitlust korraldavad agentuurid, valdusfirmad. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KLIENDI KAEBUSTE KÄSITLEMINE

Töötlemise otstarve:
Klientide kaebuste käsitlemine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid, et lahendada teie kaebust, mis saabus e-kirjaga, postiga, telefoni teel, isiklikult, sotsiaalvõrkudest ja veebivormide kaudu. Teie rahulolu tagamiseks võime, kui see on vajalik teie kaebuse lahendamiseks, anda teie isikuandmeid jaotusvõrgu liikmetele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. Me soovime saavutada oma toodetelt ja teenustelt eeldatavat kvaliteeti ning vältida võimalikke vaidlusi.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info, kauplemisajalugu, suhtlemine, vastasmõjud ja nende andmete põhjal tuletatud profiilid.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast kaebuse lahendamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KOKKULEPPE TARNIJATEGA NENDE TÕTTU TEKKIUD GARNANTIIKULUDE OSAS

Töötlemise otstarve:
Kokkulepe tarnijatega nende tõttu tekkinud garantiikulude osas.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid, et saavutada kokkulepe oma tarnijatega (sealhulgas rahalise kompensatsiooni tagamiseks) nende tõttu tekkinud garantiikulude osas. Et me saaksime teha kokkuleppe tarnijatega, peame edastama neile mõned teie isikuandmed
vastavalt konkreetsetele juhtumitele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. See huvi seisneb meie kokkuleppes tarnijatega.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:

15 aastat alates kokkuleppe kuupäevast.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, turundusagentuurid. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Selle töötlemise käigus võidakse teie isikuandmeid edastada teistele ŠKODA AUTO kontserni firmadele või vastavalt olukorrale teistele vastuvõtjatele kolmandates riikides, st. Hiina Rahvavabariigis, India Vabariigis ja Vene Föderatsioonis. Sel juhul võib see edastamine leida aset standardsete lepinguklauslite alusel, st. Euroopa Komisjoni väljaantud näidislepingu alusel ilma mingite tekstis tehtud muudatusteta, nagu näevad ette kehtivad isikuandmete kaitse alased õigusnormid. Värskeimat infot leiate veebiaadressil http://www.skoda.ee/muu/isikuandmed

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KOKKULEPE JAOTUSVÕRGU LIIKMETEGA GARANTII- JA GARANTIIJÄRGSE REMONDI NING HOOLDUSMEETMETE OSAS

Töötlemise otstarve:
Kokkulepe jaotusvõrgu liikmetega garantii- ja garantiijärgse remondi ning hooldusmeetmete osas.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid, et saavutada kokkulepe jaotusvõrgu liikmetega teie auto garantii- ja garantiijärgse remondi ning meie seadusjärgsete kohustuste alusel rakendatud hooldusmeetmete osas. Isikuandmete töötlemine hõlmab andmevahetust ŠKODA AUTO ja jaotusvõrgu liikmete vahel.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on selle töötlemise läbiviimiseks õigustatud huvi. See huvi seisneb meie kokkuleppes meie jaotusvõrgu liikmetega.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Kauplemisajalugu, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
15 aastat alates kokkuleppe kuupäevast.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Jaotusvõrgu liikmed, turundusagentuurid. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmed kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

HOOLDUSMEETMETE KORRALDAMINE JA TAGAMINE

Töötlemise otstarve:
Hooldusmeetmete korraldamine ja tagamine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid kõiki tüüpi hooldusmeetmete korraldamiseks spetsiaalsete õigusnormide alusel, sealhulgas tagamaks, et olete teadlik teie autot puudutavate vajalike hooldusmeetmete kohta, või teie auto VIN-koodi üleandmist jaotusvõrgu liikmetele, et teha kindlaks, kas teie auto kohta on hooldusmeede välja kuulutatud. Meil on teie isikuandmed eelmistest teiega toimunud kontaktidest või need võib meile anda isik, kes auto teile müüs.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et täita meile õigusnormidega seatud kohustusi. Andmete esitamine on kohustuslik nõue ja kui te ei anna neid, võite rikkuda seadust.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast hooldusmeetme väljakuulutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Hooldusmeetmeid tagavad asutused, jaotusvõrgu liikmed. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt ja kolmandatelt isikutelt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KLIENDI TELLIMUSE TÄITMINE

Töötlemise otstarve:
Kliendi tellimuse täitmine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Teie isikuandmeid kasutatakse teie tellimuse täitmise otstarbel täiendavate tarvikute paigaldamiseks pärast auto müüki.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, kontaktandmed, toote tehniline info.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat alates lepingu sõlmimisest.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

KLIENDI AUTO OMANDIÕIGUSE KONTROLLIMINE

Töötlemise otstarve:
Kliendi auto omandiõiguse kontrollimine.

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame teie isikuandmeid teie auto omandiõiguse kontrollimiseks intelligentsete osade, näiteks võtmete tellimisel. Andes nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, nõustute samuti koopia tegemisega oma isikuttõendavast dokumendist vastavalt kehtivatele seadustele.

Töötlemise juriidilised alused:
Meil on õigus töödelda isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel. Kui te ei andnud meile oma nõusolekut, ei töötle me sel põhjusel teie isikuandmeid.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Tuvastamisandmed, isikuttõendava dokumendi või muu avaliku dokumendi koopiad.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
10 aastat pärast kirje koostamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi Vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Me saame isikuandmeid otse teilt.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Teie isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul teie või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas te saate oma õigusi teostada?

Seoses teie õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Telefon:

+420 800 600 000

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga.

http://ru.skoda.ee/muu/isikuandmed
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Бюро защиты данных
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/