Информация об обработке персональных данных

Mobiilsete internetiteenuste ŠKODA Connect pakkumine

Käesoleva dokumendiga anname meie kui isikuandmete töötleja – ettevõte ŠKODA AUTO a.s., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 10, Mladá Boleslav, registreerimisnumber 00177041, registreeritud Praha linnakohtu äriregistri alajaotuses B, kaust nr 332 (edaspidi „ŠKODA AUTO“) – infot isikuandmete töötlemise ja teie sellega seotud õiguste kohta.

Isikuandmete töötlemist teostatakse järgmise tegevuse käigus: Mobiilsete internetiteenuste ŠKODA Connect pakkumine

MOBIILSETE INTERNETITEENUSTE ŠKODA CONNECT PAKKUMINE

Töötlemise otstarve:
Mobiilsete internetiteenuste ŠKODA Connect pakkumine

Töötlemise otstarbe kirjeldus:
Me kasutame isikuandmeid teie registreerimiseks ŠKODA Connecti keskkonda, tellitud teenuste aktiveerimiseks, teie autoga vastavusse seadmiseks PIN-koodi abil ja ŠKODA Connecti harilike teenuste soetamiseks veebipõhise teabe- ja meelelahutusteenuse ning Care Connect-teenuste seast, eraldi soetamist nõudvate teenuste (auto lukust avamine või lisakütteseadme sisselülitamine kaugjuhtimisega) aktiveerimiseks, samuti nende pikendamiseks ja katkestamiseks.

Teie isikuandmete selline kasutamine võib sisaldada näiteks GPS-i kaudu saadud andmete nagu sõiduki hetkeasukoht kasutamist ning nende võimalikku edastamist Google Earthile või sarnasele teenusepakkujale. Et võimaldada teil kasutada mobiilseid internetiteenusi ŠKODA Connect, kasutame teie isikuandmeid kasutajakonto loomiseks. Seetõttu vajame, et te teataksite meile oma e-posti aadressi, mille kaudu me saame teile saata kinnitusega e-kirja ja parooli. Me lisame täiendavaid isikuandmeid teie kontole sõltuvalt sellest, milliste rakenduste juurde te end kasutajakonto kaudu registreerite. Kui te külastate ŠKODA Connecti portaali, töötleme sel otstarbel ka teie isikuandmeid, mis on kogutud portaali kaudu vastavalt põhimõtetele, mille võite leida siit. Maksimaalse turvalisuse huvides edastatakse andmeid krüpteeritud kujul. Allpool leiate ŠKODA Connecti ja üksikute teenustega seotud andmete töötlemise üksikasjaliku selgituse. Teenused, mida te sõidukis kasutada saate, sõltuvad sõiduki varustusest ja ŠKODA Connecti teenuste lepinguga kokkulepitud teenustest.

I. Veebipõhine teabe- ja meelelahutusteenus
Tänu veebipõhise teabe- ja meelelahutusteenuse teenuste paketile olete oma reisidel paremini informeeritud. Saate otsida lähedusest huvipunkte, saada värskeimat liiklusteavet otse internetist ja palju muud.

Google Earth™
Google Earthi teenust kasutades võite avastada palju uusi paiku ja tänu ümbruse realistlikule kujutamisele saate kogeda navigeerimise uut vormi. Sel otstarbel edastab sõiduk vajalike kaardiosade koordinaadid, tüübi, IP-aadressi ja valitud navigatsioonisüsteemi keele Google’ile, et kaardid ja fotod saadetaks sõidukisse õiges vormingus.

Veebipõhine huvipunktide otsing (tekst/hääl)
Funktsioon „Veebipõhine huvipunktide otsing (tekst/hääl)“ võimaldab teil mistahes asukohas Google’i kaudu leida isiklikke huvipunkte täielikult eesmärgistatult, kasutades selleks häälkäsklusi. Samal ajal kindlustab andmete pidev internetist uuendamine palju üllatavaid ja kasulikke leide, mis veelgi lisab meelelahutuslikkust teie reisidele. Huvipunktide otsimiseks saadetakse sõidukist Google’ile ja ŠKODA AUTOle valiku asukoha koordinaadid ja otsingu raadius, valitud keel ja häälkäskluse fail.

Tanklad
Funktsioon „Tanklad“ annab teile infot sõiduki ümbruses asuvate tanklate kohta. Otsingu tulemused sisaldavad lisaks asukohale ka kütusehindade andmeid ja lahtiolekuaegu. Otsingumenüü saate avada omal soovil või kui kütusekogus paagis langeb allapoole teatud piiri. Tanklate otsimiseks saadetakse hetkekoordinaadid ŠKODA AUTOle ja sealt edasi ŠKODA AUTO volitatud otsinguteenusele.

Parkimiskohad
Teenuse „Parkimiskohad“ kasutamisel otsite sobivaid parklaid sõiduki hetkeasukoha ümbruses. Rakendus näitab parkimiskohtade üldarvu ja vabade kohtade arvu. Lisaks teavitab teenus teid hindade, lahtiolekuaegade ja vahemaade kohta. Sobivad parklad kuvatakse navigatsioonisüsteemi eelvaatena. Parklate otsimiseks saadetakse hetkekoordinaadid ŠKODA AUTOle ja sealt edasi ŠKODA AUTO volitatud otsinguteenusele.

Veebipõhine liiklusteave
Teenust „Veebipõhine liiklusteave“ kasutades on teil alati värske info hetke liiklusolukorra kohta ja te saate seega näiteks aegsasti liiklusummikuid vältida. „Veebipõhine liiklusteave“ näitab navigatsioonisüsteemis liikluse hetkeolukorda. Infot annab ŠKODA AUTO volitatud liiklusteenuse pakkuja. Liiklusteabe värskendamise otstarbel edastab sõiduk sellele teenusele oma koordinaadid, sõidusuuna, kiiruse, kuupäeva ja kellaaja ning oma ajutise juhusliku identifikaatori.

Veebipõhine sihtkoha import
Teenusega „Veebipõhine sihtkoha import“ saate enne reisi alustamist importida ŠKODA Connecti salvestatud ükskuid huvipunkte (Points of Interest – POI) sõiduki navigatsioonisüsteemi. Need huvipunktid edastab ŠKODA AUTO sõidukist tulnud päringu peale. Need jäävad salvestatuks, kuni te kustutate need ŠKODA Connecti portaalist või ŠKODA Connecti rakendusest. Kui te otsite kaardilt huvipunkte ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses, saadetakse päring ŠKODA AUTO volitatud kaarditeenusele.

Minu huvipunktid
„Minu huvipunktidesse“ saate salvestada nimistu oma isiklikest lemmik-huvipunktidest ja importida selle sõiduki navigatsioonisüsteemi. Isikliku nimistu importimisel ŠKODA Connecti portaalist edastatakse andmed navigatsioonisüsteemi ja on vajadusel valmis kasutamiseks.

Ilm
Teenus „Ilm“ pakub jooksvat ilmainfot hetkeasukoha ja sihtpunkti kohta. Samal ajal võtab süsteem arvesse ka eeldatavat kohalesaabumise aega. Ilmaennustuse sõiduki hetkeasukoha või navigatsiooni sihtpunkti kohta annab ŠKODA AUTO volitatud ilmateenistus. Päringus saadab sõiduk nõutava asukoha koordinaadid koos keeleseadistuste ja mõõtühikutega ŠKODA AUTOle. Sealt edastatakse info ilmateenistusele.

Uudised
Saate valida uudistepakkuja (uudistevoo) ning importida selle ŠKODA Connecti portaalist ŠKODA sõidukisse. ŠKODA Connecti portaalis saate külastada uudisteportaali ning seejärel sõidukis uudiseid jälgida. Sõidukist tulnud uudistepäring saadetakse teie poolt palitud uudistepakkuja(te)le.

Veebipõhine marsruutide import
„Veebipõhist marsruutide importi“ kasutades saate enne reisi algust saata üksikud valmis marsruudid ŠKODA Connecti portaalist või ŠKODA Connecti rakendusest sõiduki navigatsioonisüsteemi. Marsruutide vastuvõtmiseks peab navigatsioonisüsteemil olema töötav internetiühendus ja see peab sisaldama antud sihtkoha kaardiandmeid. Saate salvestada kuni viis marsruuti, mis navigatsioonisüsteemis sisaldavad alati 10 vahepunkti. Kui soovite neile lisaks veel täiendavat marsruuti salvestada, tuleb salvestatud marsruudid navigatsioonisüsteemist kustutada.

Veebipõhine kaardi uuendamine
„Veebipõhine kaardi uuendamine“ võimaldab teil interneti kaudu värskendada navigatsioonisüsteemi kaarte. Uuendusi pakutakse üksikute maade või piirkondade kaupa. „Veebipõhine kaardi uuendamine“ teavitab teid kohe, kui uued kaardivärskendused on saadaval. Teie saate seejärel valida soovitud värskendused teenuses „Veebipõhine kaardi uuendamine“ olevast nimistust.

II. Care Connect
Care Connect-teenused võimaldavad teile ligipääsu sõiduki turva- ja hooldusfunktsioonidele ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Sõiduki olek
Teenust „Sõiduki olek“ kasutades saate kontrollida, kas elektriajamiga aknad, uksed, kapott ja pakiruumi luuk on lahti või kinni, kas sõiduk on lukus või mitte ning kas seisutuled põlevad või mitte. Saate teha päringu auto hetkeoleku kohta nii ŠKODA Connecti portaali kui ka ŠKODA Connecti rakenduse kaudu. Teenus „Sõiduki olek“ loeb ainult hetkeinfot sõiduki oleku kohta ja kuvab seda. Sellega pole võimalik lülitada tulesid sisse või välja, lukustada või avada sõidukit ega avada või sulgeda aknaid.

Sõiduandmed
Teenust „Sõiduandmed“ saate kasutada keskmise kiiruse, reisi kestuse, läbitud vahemaa ja keskmise kütusekulu kuvamiseks ilma vajaduseta sõidukisse siseneda. Reisi lõpul saadetakse antud andmed pärast sõiduki lukustamist ŠKODA AUTOle ja need on soovi korral kättesaadavad ŠKODA Connecti portaali ja ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Parkimiskoht
„Parkimiskoht“ võimaldab teil vaadata auto viimast teadaolevat asukohta. ŠKODA Connecti rakendust kasutades saate leida tee sõiduki asukohta. Kui te süütevõtme süütelukust eemaldate, tehakse GPS-koordinaatide alusel kindlaks sõiduki parkimiskoht antud hetkel ning sõiduk saadab oma asukoha automaatselt ŠKODA AUTOle, kus see salvestatakse. Asukohta saab näha ŠKODA Connecti rakendust või ŠKODA Connecti portaali kasutades. ŠKODA AUTO ei koosta sõidukite ega üksikisikute liikumiste profiile. Kui sõiduk hiljem näiteks minema pukseeritakse või varastatakse ilma mootorit käivitamata või süütevõtit süütelukust eemaldamata, ei ole võimalik sõiduki uut asukohta kindlaks teha.

Sõiduki seisukorra raport
„Sõiduki seisukorra raport“ teavitab teid sõiduki hetkeseisukorrast. Saate nähtavaks muuta sõiduki jooksvaid häireid ja/või mistahes hooldusvajadusi ning neid hallata (näiteks välja trükkida või arhiveerida). Sõiduki seisukorra raportit saate tellida automaatselt (näiteks regulaarse aja- ja/või kilomeetrivahemiku järel) või käsitsi (ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu). Sõiduk saadab seejärel sõiduki jooksva seisukorra andmed ŠKODA Connecti portaalile, kust saab vaadata sõiduki seisukorra raportit. Siiski olete kohustatud tegutsema ainult sõidukis nähtavate hoiatuste ja veateadete kohaselt.

Hooldusaja planeerimine
„Hooldusaja planeerimine“ võimaldab teil ŠKODA Connecti portaali kaudu kiiresti ja mugavalt kokku leppida hoolduse aja teeninduses. Sel otstarbel annab sõiduk hooldusvajadusest teada (näiteks täitunud hooldusvälbast) ŠKODA AUTO andmeserverile. Need andmed saadetakse automaatselt teie poolt varem valitud teenindusele. Pärast seda võib teenindus teiega ühendust võtta teie valitud sidekanali kaudu (e-post või telefon) ning hooldusaja teiega kokku leppida. Te saate suvalisel ajal seda teenust välja lülitada, muuta eelistatud sidekanalit või valida teise teeninduse ŠKODA Connecti portaali või ŠKODA Connecti rakenduse kaudu.

Rikkekõne
Sõiduki laes asuva kolmenupulise mooduli abil tehtavat „Rikkekõnet“ saab kasutada kõneühenduse loomiseks kõnekeskuse operaatoriga ja sõidukirikkest teatamiseks. Samal ajal saadab sõiduk automaatselt kõnekeskusse oma hetkeasukoha ja sõiduki andmed. Tänu saadetud sõidukiandmetele saab kõnekeskuse operaator vajaliku info, et anda teile täpseid soovitusi edasiseks tegutsemiseks või vajadusel kutsuda välja puksiirabi teenus.

Teabekõne
Sõiduki laes asuva kolmenupulise mooduli abil tehtavat „Teabekõnet“ saab kasutada kõneühenduse loomiseks kõnekeskuse operaatoriga, kes annab teavet ja vastuseid ŠKODA pakkumiste, samuti ŠKODA Connecti teenuste kui ŠKODA tooteportfelli ühe osa kohta.

Automaatne õnnetuse märguanne
„Automaatne õnnetuse märguanne“ tuvastab, et aset on leidnud liiklusavarii, mis jäi allapoole turvapatjade rakendumise läve ning küsib teilt, kas soovite sõidukirikke korral saata väljakutse. Kui te sõidukirikke korral väljakutse saadate, edastatakse sõiduki asukoha andmed kõnekeskusse. Kõneühenduse kaudu lepib kõnekeskuse operaator seejärel teiega kokku edasised protseduurid ja käivitab vastava tegevuse. Soovi korral saate lasta sõiduki lähimasse teenindusse pukseerida.

Piirkonnateatis
„Piirkonnateatise“ teenusega võite saada sõnumi, kui sõiduk ettantud alalt lahkub või sinna saabub. Sel otstarbel saate ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses määratleda alad ja ajad, mil sõiduk ei tohi lahkuda teatud alalt või millal see ei tohi siseneda teatud aladele. Kui see funktsioon on aktiivne, saadetakse pärast ala piiri ületamist info ŠKODA AUTO serverile. Kohe, kui teie kehtestatud reeglit rikutakse ja sõiduk asub vastavalt seadistustele määratletud alal või lahkub määratletud asukohast, saate teie teate Connecti rakenduses (tõuketeate) ja/või e-kirjaga. Sõiduki juht saab „Piirkonnateatise“ suvalisel ajal sõidukis seadistuste kaudu välja lülitada ning sellega ära hoida piirkonnateatiste teile saabumise. Sel juhul ei saadeta ŠKODA AUTO andmeserveritesse asukohateatiseid.

Kiiruseteatis
„Kiiruseteatise“ funktsiooniga võite saada teatise iga kord, kui sõiduk ületab ettantud kiirusekünnist. Sel otstarbel saate ŠKODA Connecti portaalis või ŠKODA Connecti rakenduses ette anda kiirusekünnise ja otsustada, kas soovite teavitust kiirusekünnise esimese ületamise järel või mitu korda kiirusekünnise korduvate ületamiste järel. Kui teenus „Kiirusekünnise ületamise teatis“ on aktiveeritud, saadetakse teade iga kord, kui ŠKODA AUTO andmeserverisse sisestatud kiirusekünnist ületatakse. Kohe kui sõiduk ületab teie etteantud kiirusekünnist, saate teate ŠKODA Connecti portaalis, ŠKODA Connecti rakenduses (tõuketeate) ja/või e-postiga.

Signaal ja vilgutus
Teenusega „Signaal ja vilgutus“ saate ŠKODA Connecti rakenduse kaudu kaugjuhtida sõiduki ohutulesid ja helisignaali, kui sõiduk on teie nägemisulatuses (umbes 500 meetrit). Teenust „Signaal ja vilgutus“ kasutades saate sõiduki ohutulesid ja helisignaali sisse ja välja lülitada, samuti kuvada ohutulede ja helisignaali hetkeolekut. Tagamaks, et viibite sõiduki lähiümbruses, kontrollitakse enne helisignaali ja ohutulede sisselülitamist „Signaali ja vilgutuse“ teenuse kaudu teie nutitelefoni ja sõiduki asukohta.

Veebipõhine seisusoojendus
Teenusega „Signaal ja vilgutus“ saate ŠKODA Connecti rakenduse kaudu kaugjuhtida sõiduki ohutulesid ja helisignaali, kui sõiduk on teie nägemisulatuses (umbes 500 meetrit). Teenust „Signaal ja vilgutus“ kasutades saate sõiduki ohutulesid ja helisignaali sisse ja välja lülitada, samuti kuvada ohutulede ja helisignaali hetkeolekut. Tagamaks, et viibite sõiduki lähiümbruses, kontrollitakse enne helisignaali ja ohutulede sisselülitamist „Signaali ja vilgutuse“ teenuse kaudu teie nutitelefoni ja sõiduki asukohta.

Veebipõhine signalisatsioon
Teenusega „Veebipõhine signalisatsioon“ võite ŠKODA Connecti portaalis, ŠKODA Connecti rakenduses (tõuketeade) ja/või e-postiga saada infot vargusvastase signalisatsiooni käivitumisest. Samal ajal saate infot ka käivitumise põhjuse ja aja kohta, mis võimaldab teil viivitamatult astuda vastavaid samme.

Töötlemise juriidilised alused:
Me peame läbi viima töötlemist, et astuda teiega lepingulistesse suhetesse ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenusete tingimuste alusel või täita teiega sõlmitud lepingut. Teie isikuandmete esitamine on lepinguline kohutus ja kui te neid ei esita, ei pruugi meil õnnestuda teiega lepingut sõlmida või meil ei pruugi olla võimalik täita juba sõlmitud lepingut. Ilma teie isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil töötlemata ei saa me teile pakkuda ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Kauplemisajalugu, asukohaandmed, toote tehniline info, kontaktandmed ja tuvastamisandmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast kasutajakonto kustutamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenuste pakkujad. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Otse teilt ja sõidukist, mille kaudu te kasutate ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

HÄDAABIKÕNE TEOSTAMINE

Töötlemise otstarve:
Hädaabikõne teostamine

Töötlemise kirjeldus:
Avarii või mõne muu sündmuse puhul, mis võib ohustada teie elu või tervist, edastatakse teie isikuandmed automaatselt hädaabikõne teenuse pakkujale ning hädaabinumbrile 112.

Kui sõiduk on sattunud liiklusavariisse, tehakse „Hädaabikõne“ teenuse kaudu automaatne hädaabikõne kõnekeskusse. Samal ajal tuvastab sõiduk turvapatjade ja turvavööpingutite andurite abil, kas avarii on toimunud ning edastab sel juhul sõiduki hetkeasukoha, sõidusuuna, avarii tõsiduse ja avarii ajal sõidukis olnud inimeste arvu. Kõneühenduse kaudu hoolitseb kõnekeskuse operaator teie eest kuni päästeteenistuse saabumiseni. Sõiduki laes asuva SOS-mooduli nupu abil saate suvalisel ajal käsitsi hädaolukorrast teatada või paluda abi hädaolukorras kaasliiklejatele. Kui sõidukil on selline varustus, on see teenus teile kättesaadav isegi siis, kui kehtivat ŠKODA Connecti teenuste lepingut pole sõlmitud. Hädaabikõne teenuse toetatavate keelte ja riikide nimistu on saadaval konfiguraatoris ja ŠKODA Connecti portaalis. Soovi korral võite oma ŠKODA AUTO teeninduses teenuse välja lülitada, lähemat infot leiate sõiduki kasutusjuhendist.

Volitus töötlemiseks:
Töötlemine on vajalik teie eluliste huvide, eelkõige teie tervise kaitsmiseks.

Meie töödeldavate isikuandmete kategooriad:
Asukohaandmed ja toote tehnilised andmed.

Töötlemise ja arhiveerimise periood:
6 kuud pärast teenuse lõpetamist.

Andmetöötlejate ja vastuvõtjate kategooriad, kellele me võime anda isikuandmeid:
ŠKODA Connecti mobiilsete internetiteenuste pakkujad, hädaabitelefon 112. Taotluse korral võib teie isikuandmeid anda ametiasutustele, eriti kohtutele, Tšehhi vabariigi politseile ja teistele õiguskaitseasutustele vajalikus ulatuses ja seadusega ettenähtud piires.

Isikuandmete allikas:
Otse teilt ja sõidukist, mille kaudu te kasutate ŠKODA Connecti mobiilseid internetiteenusi ja mis seetõttu suhtleb ŠKODA AUTO andmeserveritega.

Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja riikideülestele organisatsioonidele:
Ülalmainitud töötlemise käigus ei edastata teie isikuandmeid mistahes kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele ettevõtetele.

Automaatne otsusetegemine isikuandmete põhjal:
Selle isikuandmete töötlemise käigus ei toimu automaatset otsusetegemist isikuandmete põhjal.

Täiendav teave
Isikuandmeid võidakse arhiveerida avalikes huvides ning kasutada teaduslike, ajalooliste või statistiliste uuringute otstarbel. Põhjendatud juhtudel võivad isikuandmed olla ka töötlemise objekt õiguslike vaidluste lahendamise otstarbel, sealhulgas kohustuste täitmisel avaliku halduse asutuste ees ning õiguslike riskide jälgimisel ja pideval hindamisel.

Millised on teie õigused?

Isikuandmete töötlemise käigus on teil järgnevad õigused:

Ligipääs töödeldavatele isikuandmetele.

Isikuandmete töötlemise nõusoleku tühistamine.

Ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamine.

Isikuandmete kustutamine otstarbe õigusliku aluse tühistamisel või ebaseadusliku töötlemise korral.

Andmete töötlemise piiramine.

Teie isikuandmete väljavõte masinloetaval kujul teie või teise kontrollija jaoks.

Vaide esitamine andmete töötlemise kohta, kui te usute, et isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik.

Mitte olla automaatse otsusetegemise subjekt.

Kuidas te saate oma õigusi teostada?

Seoses teie õiguste teostamisega võib ŠKODA AUTO nõuda mõistlikku tasu menetluse halduskulusid arvesse võttes, kui andmesubjekti päringud on ilmselt alusetud või ülemäärased.

Isikuandmete kaitse ja töötlemisega seotud päringute jaoks kasutage järgmisi sidekanaleid:

Telefon:

+420 800 600 000

Post:

ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869,
Mladá Boleslav II,
293 01 Mladá Boleslav
Czech Republic

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitset puudutavates küsimustes võite otse ühendust võtta ŠKODA AUTO andmekaitseametnikuga.

http://ru.skoda.ee/muu/isikuandmed
dpo@skoda-auto.cz

Kaebuse esitamine

Juhul, kui te pole nõus viisiga, kuidas ŠKODA AUTO töötleb või käitleb teie isikuandmeid, võite esitada kaebuse ŠKODA AUTO andmekaitseametnikule või järelevalveasutusele.

Бюро защиты данных
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Czech Republic
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/